Bize Yazabilirsiniz

Bir Telefon Kadar Uzağız

Hemen Görüşmeye Başlayın

Bizi Takip Edin:

Bize Yazabilirsiniz

Bir Telefon Kadar Uzağız

Hemen Görüşmeye Başlayın

LİMAN VE GÖZETİM HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ
EĞİTİMLERİMİZ

Tehlikeli Madde Gözetim Ve Denetim Hizmetleri TMGD ADR RID IMDG CODE

Yetkin saha ve teknik tecrübesi olan ekibimizle birlikte yürüttüğümüz danışmanlık hizmetleri, Tehlikeli Maddelerin Karayolu (ADR), Demiryolu (RID), Denizyolu (IMDG) aracılığı ile taşınması ve ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara tam uyumlu olup aşağıdaki proje yönetim sistematiği ile yönetilmektedir.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmetlerimizin Yönetim Sistematiği

ANALİZ

 • Giriş Bilgilendirme Eğitimi
 • İşletme içerisinde mevcut durum analizinin gerçekleştirilmesi için işletmenin ilgili personeline ½ gün farkındalık ve danışmanlık süreci ile ilgili bilgilendirme semineri
 • GAP Analizi

İşletme içi mevcut durum analiz planlaması

 • Sorumlulukların uluslararası / ulusal mevzuat kapsamında kapsam değerlendirilmesi
 • Yasal Gereklilikler ve Bildirimler
 • İşletme faaliyetleri kapsamında yasal gerekliliklerin ve bildirimlerin hem işletme hem de tedarikçi kapsamında belirlenmesi ve tanımlanması
 • SDS inceleme ve tehlikeli madde kapsam analizi
 • Mevcut tedarik edilen ürünlerin tehlikeli madde kapsamı içerisinde olup olmadığının değerlendirilmesi
 • Güvenlik Bilgi Formu (GBF-SDS) içeriklerinin değerlendirilmesi
 • Tehlikeli maddelerin listelenmesi
 • Süreç ve Akış analizi
 • İşletme faaliyetleri kapsamında tehlikeli yüklerin fabrika içi akışının tespit edilerek sorumluların belirlenmesi
 • ADR- Mevzuatı kapsamında dokümantasyon ve belgeler
 • İşletme faaliyetleri doğrultusunda dokümanların belirlenmesi, listelenmesi ve içeriğinin oluşturulması

 

UYGULAMA

 • Yasal Gerekliliklerin Prosese adaptasyonu ve önceliklendirme
 • Mevzuat gerekliliklerinin ve bildirimlerin mevcut prosese ve tedarikçi listesine istinaden uygulamaya geçilmesinin sağlanması (İşletme ve Tedarikçi kapsamlı)
 • Analiz sonucunda çıkan aksiyonların belirlenerek sorumlulukların atanması ve önceliklendirilmesi
 • Sorumlu Birimler Aksiyon Takip
 • Belirlenmiş olan süreç ve akış için ilgili sorumlu bölümlerin aksiyonlarını uygulaması
 • Dokümantasyon ve Belgeler
 • Analiz sonucunda gerekli olan belgelerin ve dokümanların içeriğinin oluşturularak varsa İşletmenin mevcut sistemine entegrasyonunun sağlanması
 • Tedarikçi Toplantısı
 • Tedarikçi toplantısı gerçekleştirilerek zorunlu faaliyetlerin aktarılması ve faaliyet planı oluşturulması

 

STANDARTLAŞMA

* Kontrol Listeleri

 • Kontrol listeleri oluşturularak uygulamaya alınması

* Proses ve Kontrol süreçlerinin sürdürülebilirliği

 • Analiz ve Uygulama sürecindeki kontrol ve proses planlarının oluşturulması

 

SİSTEM TAKİBİ

* Performans Takip ve Raporlama

 • Ara kontrollerle kurulu sistemin uygulamasının takibi
 • Raporlama

 

Gözetim Hizmetleri 

Uluslararası gözetim hizmetleri dış ticarete konu olan ürünlerin özellikle parlayıcı ve patlayıcı malzemeler, kimyasal ürünler, makineler, sanat ürünleri vb. miktar, kalite, paketleme ve güvenli yüklenmesi ile emniyete alınması konularında taşınma sırasında ve sevkiyat öncesi gözetim hizmetleri yapılmaktır.

Ayrıca yat ve gemi Survey hizmetleri yük, miktar ve kalite tespiti, tesis uyguluk gözetim hizmetleri sahada yerinde yapılmaktadır. Sadece kurumumuz tarafından yürütülmekte olan yükleme öncesi güvenlik ve emniyet kontrolleri, taşıma moduna bağlı olarak taşıma süresince dıştan gelen kuvvetlere karşı dayanıklılığının tespiti ve gerekli görülmesi halinde ek güvenlik tedbirlerinin alınması kapsamında yürüttüğümüz Vanning Survey hizmetlerimizde verilmektedir. Talep edilmesi halinde yüklerin sabitlenmesine ilişkin yükleme planının kontrolü, yükleme ekipmanın yeterliliğinin tespiti ve yükün sabitlenme yeterliliğinin raporlanması konusunda Lashing Certificate düzenlemesi de yapılmaktadır.

Deniz yolu ile gönderilecek yüklerde araç ve/veya konteynır içinde yüklemenin yeterliliğinin tespiti ve uzmanlarımızca konteynır araç yükleme sertifikası düzenlenmesi gerçekleştirilmektir. Tüm işlemlerimiz müşterimizin talebi doğrultusunda manüel raporlama veya kendi geliştirdiğimiz yazılım üzerinden yapılmaktadır.

 

Kıyı Tesisi İşletme İzni

 Yeni inşa edilen liman tesisleri ile işletme izni süresi dolmasına 1 ila 3 ay kalan tesislerin işletilmesinde ve bu tesise gemi yanaştırmasında görev, yetki ve sorumluluklar bakımından herhangi bir sakınca olmadığını belirten “Kıyı Tesisi İşletme İzni” alınmasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi (TMUB) ve Tehlikeli Madde Rehberi (TMR)

18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında izin alacak veya yenileyecek tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin bu yüklerin elleçlenmesine ve taşınmasına uygun olduğunu onaylayan “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” almaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur. Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ve geçerlilik durumuna ilişkin usul ve esaslar İdarece belirlenir. Paketlenmiş tehlikeli maddelerin taşınmasında rol alan yük ilgilileri ve kıyı tesisleri, IMDG Kod içinde belirtilen hususları içeren bir güvenlik planı oluşturur ve uygular. ISPS Kod kapsamındaki kıyı tesislerinde, bu madde gereğince istenen planda bulunması gereken hususlar, ISPS Kod “Liman Tesisi Güvenlik Planı” içerisinde bulunabilir. Sektördeki samimi dostunuz DOST ADR TMGDK olarak Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi almak isteyen tesisler için hazırlanması zorunlu olan Tehlikeli Madde Yük Elleçleme Rehberi konusunda kaliteli ve güvenilir danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.