Bize Yazabilirsiniz

Bir Telefon Kadar Uzağız

Hemen Görüşmeye Başlayın

Bizi Takip Edin:

Bize Yazabilirsiniz

Bir Telefon Kadar Uzağız

Hemen Görüşmeye Başlayın

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAMA

HİZMETLERİMİZ
EĞİTİMLERİMİZ

SDS Neden Hazırlanmalıdır?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları, kimyasal madde ve müstahzarları (karışımları) üreten, ithal eden firmaların ve kullanıcılarının o kimyasalı kişisel ve çevresel olarak güvenle kullanmak, muhtemel tehlikelerinden korunma yolları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.

 

SDS Formları Kimler Tarafından Hazırlanır?

SDS hazırlayıcısı kişilerde Akredite bir kuruluş tarafından verilmiş “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” sertifikası bulunması gerekmektedir. Geçerli sertifikasyona sahip olmayan kişilerce hazırlanan güvenlik bilgi formları geçerli değildir. DOST ADR TMDGK bünyesindeki SDS hazırlayıcı tüm uzmanlarımız TSE sertifikalıdır. Uzmanlarımızın sertifika örneklerini görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

SDS Formları Hangi Mevzuata Göre Hazırlanır?

Yapılan son düzenlemeler ile Türkiye’de Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği 13 Aralık 2014 tarihinde 29204 No’lu resmi gazetede yayınlanarak SEA yönetmeliğine uyumlaştırılmış ve yürürlüğe girmiştir. MSDS formlarımızı 1907/2006 EC (REACH), Ek II – 1272/2008 CLP; 453/2010‛ ve “13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı,” T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ” hükümlerine uygun olarak düzenlemekteyiz.