Bize Yazabilirsiniz

Bir Telefon Kadar Uzağız

Hemen Görüşmeye Başlayın

Bizi Takip Edin:

Bize Yazabilirsiniz

Bir Telefon Kadar Uzağız

Hemen Görüşmeye Başlayın

TMGD HİZMETİ (ADR/RID/IMGD CODE)

HİZMETLERİMİZ
EĞİTİMLERİMİZ

2010 Yılında Ülkemizin taraf olduğu tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması (ADR) , demir yolu ile taşınması (RID), deniz yolu ile taşınması (IMDG CODE) ve hava yolu ile taşınması (DGR) anlaşmaları gereğince yükümlü işletmeler 01/01/2018 tarihi itibari ile danışmanlık hizmetini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkili DOST ADR TMGD kuruluşundan almaları gerekmektedir.

İnsan ve çevre sağlığını tehlikeye sokabilecek risklerin ortadan kaldırılması adına gerçekleştirdiğimiz rutin saha ziyaretlerinde, sürekli takibini yaptığımız mevzuat hükümlerine uygun düzenlemelerle beraber gerçekleşebilecek kaza riskinin asgariye indirilmesi için işletme yetkililerine tavsiyelerde bulunuyoruz. Ayrıca yönetim sistemlerinin en önemli gerekliliklerinden biri olan iş sürekliliğini yaratmak için hizmet verdiğimiz işletmelerin tehlikeli maddelerle ilgili tüm sorumluluklarını mevzuata uygun biçimde gerekli tüm prosedür, talimat vb. dokümanlarla sistem entegrasyonunu gerçekleştiriyor, hazırlanması gereken yıllık faaliyet raporlarını, kaza raporlarını ve 01/09/2022 tarihinden itibaren zorunlu olan aylık ziyaret raporlarını idare tarafından oluşturulan U-NET sisteme girişlerini yapıyoruz.

Tehlikeli yüklerin denizlerde emniyetli taşınmasını, deniz çevresi ile mal ve can emniyetinin korumasını, limanlarda ve gemilerde tehlikeli yüklerin en güvenli şekilde elleçlenmesini sağlamak amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından oluşturulan IMDG Code Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar Kodu kapsamında kıyı ve liman tesislerinde DOST ADR TMGDK olarak tecrübeli kadromuz sürekli olarak sizlerin yanında olacaktır

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)’in C eki olan RID,yani Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler kapsamında tehlikeli maddelerin göndereni, alıcısı ve bu tehlikeli maddeleri dolduran,yükleyen,boşaltan,paketleyen,taşımacı ve demiryolu altyapı işletmecilerine kaliteli ve güvenilir danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

IATA-DGR ve ICAO-TI konvansiyonları uyarınca tehlikeli maddelerin paketlenmesi, uygun paketlerin taşıma süreci için acenteye veya firmaya teslimi, tehlikeli maddeler kabul prosedürleri (Acceptance Checklist uygulaması) ile paketleme ve yük güvenliğini kapsayan gözetim hizmetleri ve raporlarının (Vanning Survey) hazırlanması konularında danışmanlık sunuyoruz.

DOST ADR TMGD Kuruluşunun ülkemizde 13 bölge 81 ilin tamamına hizmet verebilme yetkisi bulunmaktadır.

Tehlikeli madde ile iştigal eden tüm işletmeler kaliteli danışmanlık hizmeti almak ve lojistik işlerini güvenli şekilde yapabilmek adına DOST ADR ile iletişime geçiniz.