Bize Yazabilirsiniz

Bir Telefon Kadar Uzağız

Hemen Görüşmeye Başlayın

Bizi Takip Edin:

Bize Yazabilirsiniz

Bir Telefon Kadar Uzağız

Hemen Görüşmeye Başlayın

03 – Afyon Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Anasayfa / 03 – Afyon Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Afyonkarahisar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Afyon Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında insan ve çevre sağlığının güvence altına alınmasını taahhüt etmektedir. Söz konusu tehlikeli maddeler kimyevi ve yanıcı içeriğe sahip olması nedeniyle ambalajlanma, yüklenme ve doldurulma işlemlerinin dikkatli bir şekilde yapılmasını arz etmektedir. Gelişen sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ve dağıtım kapasitesi artan şehrimizin tehlikeli madde taşımacılığı alanında da artan paydası göz önüne alındığında, doğru tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmetinin öneminin de bu oranla doğru orantılı olduğu görülmektedir. Afyon tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı olarak hedefimiz; tehlikeli madde taşımacılığı yapan lojistik işletmelerine riskleri en aza indiren ve doğru mevzuatı uygulayan hizmeti sunmaktır.

Afyonkarahisar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Afyon Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Afyon Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Hakkında

Her işletme, tehlikeli malların karayolları ile taşıması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı atamak mecburiyetindedir. Daha öncede belirtildiği üzere, tehlikeli madde taşımacılığı kapsadığı maddelerin çevre ve insan sağlığına verebileceği kalıcı hasarlardan dolayı çeşitli önlemlerin alınmasını gerektirmektedir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, ülkemizde ilk olarak Avrupa Birliği Uyum Yasaları kapsamında gündeme gelmiştir. Ardı sıra yapılan antlaşmalar, ülkemiz tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarını (TMGDK) meydana getirmiştir. Bu kuruluşların başlıca hedefi; ulusal veya uluslararası hatlarda tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmaların belirlenen mevzuat ve yönetmeliklere tabii olmasını sağlamaktadır. Başta kamu ve çevre sağlığını gözetmek üzere ardından çeşitli ihmallerden dolayı yaşanan kazaların tekrarını minimuma indirmek amacıyla TMGDK’nın belirlediği yönetmelikler kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

ADR Nedir?

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir. Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler. Bu yönetmelik kapsamında alınan belgelere ve sertifikalara ADR belgesi denir. Bu yönetmelik tehlikeli madde taşımacılığında uyulması gereken tüm uluslararası kulları belirtmektedir. Söz konusu anlaşmaya uyulması yönetmeliği kabul edip, imzalayan tüm uluslar için zorunluluk teşkil etmektedir.

Bunu Paylaş: