Bize Yazabilirsiniz

Bir Telefon Kadar Uzağız

Hemen Görüşmeye Başlayın

Bizi Takip Edin:

Bize Yazabilirsiniz

Bir Telefon Kadar Uzağız

Hemen Görüşmeye Başlayın

12 – Bingöl Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Anasayfa / 12 – Bingöl Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Bingöl Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Bingöl Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, tehlikeli maddelerin birçok güvenlik tedbiri alarak taşınmasını sağlayan danışmana denmektedir. Bu tehlikeli maddeler nelerdir? Bingöl Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, hangi maddeleri tehlikeli madde saymaktadır? Patlayıcı maddeler, gazlar, yanıcı sıvı maddeler, yanıcı katı maddeler, kendi kendine yanan maddeler, su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler; baryum, magnezyum gibi.

Yakıcı maddeler; nitrat gübre gibi. Zehirli maddeler, bulaşıcı maddeler, radyoaktif maddeler, aşındırıcı maddeler ve yüksek ısıda taşınan maddeler olmak üzere ayrılmaktadır. Peki bu maddeleri nasıl taşıyabiliriz, ne gibi önlemler alabiliriz? Maddelerin nasıl ortamda nasıl tepki vereceğini çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Sıcaklık ortamına oldukça dikkat edilmesi gerekilir. Ayrıca şehrin yapısına göre de iklimine göre de taşınması, boşaltılması ve paketlenmesi gerekmektedir. Şehrin yer şekillerine göre karayolu tercih ediliyorsa yol güzergahının nasıl olması gerektiğini belirlemek gerekir. Bu yüzden ADR hizmeti ve RID hizmetini büyük ölçüde önemsememiz gerekir.

Bingöl Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Uygulaması

Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Bingöl’ün merkezle birlikte 8 ilçesi vardır. Doğuda Muş, kuzeyde Erzincan ve Erzurum, batıda Tunceli ve Elazığ güneyde Diyarbakır vardır. İlde çok sayıda yayla vardır. Yaylayla birlikte hayvancılıkta büyük ölçüde gelişmiştir. Ormancılık, arıcılık, madencilikte vardır. Ama ekonomik açıdan şehri en yoğun etkileyen hayvancılıktır. Ekonomi bu alanda gelişmiştir ve ekonominin gelişmesi TMGD ile yapılan anlaşmaları da etkilemektedir. Av ve hayvan derileri satılmakta ve Bingöl ilinin ticaretini hayvan ürünleri, hayvan alım satım, ham deri sağlar.

Ticaret maddeleri arasında ceviz, kitre de mevcuttur. Ayrıca dokumacılıkta oldukça değerli bir iştir. Sanayi altyapısında ise tesislerin planlı bir düzen içerisinde olması, tamir açısından sorunların yok edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır; fakat Bilecik Organize Sanayi Bölgesi şu anda tam olarak yapılması gerekenleri yapamamış durumdadır ve daha fazla gelişmeye ihtiyacı vardır. Bu durum Bingöl Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı etkilemektedir. Aynı zamanda yapılması gerekilen ADR hizmeti ve RID hizmetini de etkilemektedir. Sanayinin gelişmemiş olması, tehlikeli maddelerin alınıp verilmesi, taşınması açısından oldukça zordur. Turistik mekânları açısından gölleri vardır ve soğuk su kaynakları vardır. Ulaşım açısından ise Bingöl dağlık ve engebeli olduğu için olumsuzdur. Şu an havalimanı inşaat halinde olduğu için karayolu ve demiryoluyla ulaşım yapılmaktadır.

Bingöl Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Bingöl Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

ADR Hizmeti Ne Demektir?

ADR hizmeti, tehlikeli maddelerin taşınmasında güvenlik önlemleri alınarak, karayoluyla sağlanan ulaşımdır. ADR hizmetinde bunların yanı sıra şehrin dağlık ve engebeli oluşu da karayolunu etkilemektedir ve bu göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca RID hizmetiyle birlikte olarak kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu da TMGD uygulamasını her yönden etkilemektedir.

TMGDK Nedir?

TMGDK, bakanlıklar tarafından tehlikeli maddelerin taşınmasında 3. şahısların danışmanlık yapması için kuruluşlara verilen yetkiye denir. Kuruluşlar bu yetkiyi belirli bir sınavdan ve eğitimden geçirdikten sonra disiplinli bir şekilde yapmaktadır. Sınavlar her şekilde eğitimin doğrultusunda sıkı bir şekilde gerçekleşmektedir. TMGDK, her açıdan bakmalıdır ve örneğin Bingöl ilini de göz önünde bulundurarak yerine göre nelere dikkat edilmesi gerektiğini saptamaktadır.

Bunu Paylaş: