Bize Yazabilirsiniz

Bir Telefon Kadar Uzağız

Hemen Görüşmeye Başlayın

Bizi Takip Edin:

Bize Yazabilirsiniz

Bir Telefon Kadar Uzağız

Hemen Görüşmeye Başlayın

20 – Denizli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Anasayfa / 20 – Denizli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Denizli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Denizli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, tehlikeli maddelerin taşınmasını, boşaltılmasını, doldurulmasını güvenlik tedbirleri alınmasını, can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamaktadır. ADR hizmeti ve RID hizmeti kapsamında çalışmayı ve prosedürleri uygulamayı sağlamaktadır. TMGD için kapsamlı bir eğitimden geçilmesi gerekilmektedir.

Peki TMGD nasıl olunur? Lisan mezunu olunması zorunludur. UDHB tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarının verdiği 64 saatlik eğitime katılmaları gerekmektedir. Ayrıca Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın yapmış olduğu sınavı geçmeleri gerekmektedir. Geçme koşulu ise 70 puandır. Peki ADR hizmeti ve RID hizmeti nedir? ADR hizmeti, tehlikeli maddelerin güvenlik tedbirleri alarak karayolu aracılığıyla taşınmasını ağlayan hizmettir. Aynı zamanda Avrupa Anlaşmasının kabul ettiği bir yönergedir. RID hizmeti ise tehlikeli maddelerin demiryolu aracılığıyla taşınmasını sağlayan hizmettir. Demiryolunun olduğu şehirde RID hizmeti de sağlanmaktadır. Ege Bölgesi’ndeki en dağlık alanda kalan Denizli’nin karayolu ulaşımı ise dikkat gerektirmektedir.

Denizli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Eğitimi İçeriği

TMGD olabilmek için her açıdan bu alanlarla ilgili bilgiye sahip olmak gerekmektedir. TMGDK tarafından verilen eğitime tabii tutulmaktadırlar ve aynı zamanda sonrasında 70 puanı geçmek için oluşturulan sınavı gerçekleştirirler. Peki TMGDK tarafından verilen eğitiminin içeriği nedir? 64 ders saati uygulanmaktadır, RID, IMDG kapsamında danışmanlık isteyen adaylar, 21 saatlik eğitime katılmalıdır. Eğitime 20 kişinin katılma hakkı vardır. Tabii ki bu durum ayrılan bölgelerdeki şehirlerdeki eğitimin kursiyer sayısıdır. Eğitimlerde her ders saatinin süresi 50 dakikadır ve günlük ders saatleri 3 saatten az olmamalıdır.

Denizli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Denizli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Denizli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Uygulaması

Denizli, Ege Bölgesi’nde yer almaktadır. Ege Bölgesi’nin en dağlık ilidir. Bu yüzden TMGD uygulanırken ilin yer şekillerine de dikkat edilmelidir. Nüfusu 1.051.056’dır. Ege Bölgesi’nde ikinci büyük şehir olma özelliği vardır. Ayrıca nüfus açısından da personellerin bulunması, ticaretin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Ege ve Akdeniz Bölgelerinde toprakları vardır. Bu da geçit olma durumu da sağlamaktadır. Konum itibariyle Denizli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı açısından oldukça önemlidir. Batısında Aydın, Manisa; güneyinde ise Muğla güneyinde Uşak bulunmaktadır. Denizli yeni bir kent olma özelliğini göstermektedir. Denizli’nin ekonomisi tarıma dayanmaktadır.

Sanayi sektöründe büyük gelişme sağlayan Denizli’de sanayiden büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Sanayi kuruluşunun çok olduğu bu ilde TMGD önemi her geçen gün artmaktadır. Denizli’nin sanayi dalları ise boyama, gıda, elektronik, döküm sanayisidir. Özellikle boya sanayisinin hızla geliştiği ilde TMGD cezalardan kurtarıcı olmaktadır. Madenler açısından çok gelişmiş olmayan Denizli, plastik, cıva, tuğla açısından da önemlidir. Denizli’nin ileride büyük sanayi şehri olması beklenir. Denizli’nin ulaşımında ise demiryolu bulunmaktadır, Karayolu ve havayolu da vardır. Denizin bulunmadığı ilimizde denizyolu yoktur.

Denizli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) Nedir?

TMGDK tehlikeli maddelerin taşınmasındaki danışmanlıkta yetkiyi veren kuruluşa denmektedir. Bu kuruluş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilmektedir. Kuruluşlar, eğitimlerin, düzenlenmesi ve sınavlara tabii tutulmasını sağlamaktadır. Ayrıca TMGDK yetkiyi verdiği danışmanlıktan da prosedürlerin uygulanmasına istinaden yazılı rapor ve personellerin istihdamlarının yer aldığı yazılı metin istemektedir.

Bunu Paylaş: